Witamy na stronie poświęconej tematyce ergonomii.

Chcemy poszerzać i propagować wiedzę z obszaru ergonomii, a także rozwiązywać nasze wspólne problemy. Wielu pracowników odczuwa dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, a także nerwowego związane z wykonywaną pracą. Można im zapobiegać, lub minimalizować ich następstwa stosując się do wytycznych ergonomii. Zatem najbardziej istotne jest posiadanie właściwej wiedzy oraz stosowanie jej w praktyce. Wierzymy, że dzięki niniejszej stronie i naszym wspólnym działaniom będziemy tworzyć zdrową rzeczywistość. Jesteśmy także ciekawi Waszych doświadczeń, dlatego zapraszamy serdecznie do aktywnego komentowania i zadawania pytań. Postaramy się im sprostać.

Praca lekka, średnio ciężka, ciężka i bardzo ciężka

Badanie wydatku energetycznego

Jedną z naczelnych zasad ergonomii jest stosowanie przerw. Można stwierdzić, że czasowy brak naszej aktywności na Blogu nie jest więc niczym szkodliwym. Wpis ten oznacza, że wracamy pełni motywacji wraz z przytupem, ponieważ nasza koleżanka wczoraj poruszyła bardzo ciekawy temat. 

Mianowicie pracując w dziale kadr koleżanka otrzymała zadanie zatrudnienia pracownika młodocianego w wieku 17 lat jako asystenta stolarza. Słusznie uważała, że nie jest to właściwe stanowisko pracy dla młodocianego, jednak spytała jak umotywować sprawę wydającemu polecenie przełożonemu. Pytanie trafne, bo przełożony jest stanowczy i trudno mu odmówić. Temat natomiast jest godny uwagi i ciekawy do rozważenia na łamach naszego Blogu o ergonomii, szczególniei w czasie gdy na dworze burza, a temperatura powietrza i wilgotność dają namiastkę krajów tropikalnych w samym Centrum Europy.

Zatrudnianie młodocianych, a wymagania BHP

Jeśli spojrzymy do Kodeksu pracy i Rozporządzeń z dziedziny BHP możemy znaleźć wiele wymagań, które pracodawca musi spełnić przy zatrudnieniu młodocianych. Jednym z podstawowych, są zapisy Kodeksu Pracy:

Ergonomia przy komputerze

Komputerowe stanowisko pracy, laptop czy komputer stacjonarny?

Tworząc ten wpis, nie sposób wymienić wszystkich zależności, które mają istotny wpływ na prawidłową pracę, samopoczucie, a także efektywność osoby, pracującej na stanowisku komputerowym w domu, w pracy czy też często w „warunkach polowych”. Na wstępie warto również wspomnieć, że ciężko jest w jakikolwiek sposób przeciwdziałać dolegliwościom mięśniowo szkieletowym jeżeli nie pracujemy na stanowisku wyposażonym w biurko oraz komputer stacjonarny, a przykładowo w łóżku, czy na fotelu z komputerem przenośnym (laptopem). Dłuższe korzystanie z laptopa nie jest obojętne dla naszego układu mięśniowo szkieletowego, gdyż urządzenie to w przeciwieństwie do komputera stacjonarnego nie posiada możliwości prawidłowej regulacji.

Ergonomiczny produkt

Czym jest ergonomiczny produkt?

Jako użytkownicy widzimy efekt działań projektowych, mamy także możliwość weryfikacji deklarowanych przez producenta cech i funkcji produktu. Możemy ocenić dany produkt, zdarza się, że mamy możliwość zgłaszania swoich potrzeb i spostrzeżeń producentowi. Jako konsumenci podczas zakupów zwykle wybieramy dany produkt spośród wielu konkurencyjnych. Obecnie, w czasach gdy gospodarka rynkowa znajduje się w fazie rozkwitu również w Polsce, producenci niemalże zalewają rynek swoimi produktami, prowadząc bardzo aktywnie swoje kampanie marketingowe. Coraz częściej elementem tych kampanii jest umieszczenie słowa ergonomiczny w nazwie produktu. Faktycznie, często zdarza się, że dany produkt zaprojektowano w taki sposób, aby minimalizować jego negatywny wpływ podczas używania na zdrowie użytkownika. Stanowi to niewątpliwie pozytywny aspekt silnie konkurencyjnego rynku.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego, krótkiego materiału video na youtube.com:

Ergonomia w naszym życiu

Ergonomia, a mówiąc bardziej precyzyjnie zastosowanie wiedzy z zakresu tej nauki towarzyszy nam wszystkim!  

Może wydawać się, że osoby nieaktywne zawodowo niewiele stracą ignorując zasady ergonomii. Jednak po głębszym zastanowieniu okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Praktycznie wszyscy korzystamy świadomie, bądź nie świadomie z wytycznych ergonomii. Natomiast trzeba podkreślić, że świadome wykorzystywanie wiedzy z zakresu ergonomii przynosi zdecydowanie największe korzyści.
Aby udowodnić powyższe stwierdzenia rozpoczynające nasz drugi wpis przedstawimy kilka przykładów:

  • Ciągnięcie wózka z zakupami zamiast niesienia siatek. Redukujemy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Wózek toczy się na kółkach, ciągniemy, nie nosimy. Redukujemy stosowaną siłę.
  • Składowanie ciężkich przedmiotów na regałach, stolikach (nie na podłodze). Ograniczamy podnoszenie z podłogi, a więc konieczność zginania tułowia. W rezultacie redukujemy obciążenie układu-mięśniowo szkieletowego.
  • Równomierne rozkładanie zakupów w siatkach, trzymanych w obydwu rękach. Dzięki temu tułów (w tym kręgosłup) pozostaje w pozycji prostej.
  • Stosowanie wkrętarki zamiast śrubokręta podczas domowych prac remontowych. Redukujemy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego poprzez redukcję skręcenia nadgarstka, redukujemy stosowaną podczas pracy siłę.
  • Przeciąganie się, wykonywanie ćwiczeń gdy czujemy zmęczenie. Redukujemy napięcie, rozluźniamy mięśnie, ścięgna.
  • Wykorzystywanie obrotowych foteli biurowych przy pracy z komputerem. Z reguły fotele te umożliwiają podparcie okolicy lędźwiowej pleców (siedzisko przejmuje wówczas część masy ciała, obniżając ), a także posiadają możliwość dostosowania parametrów fotela do potrzeb człowieka. Warto dodać, że jednym z wyznaczników najlepszych foteli jest możliwość regulacji największej liczby parametrów.

Ergonomia dla każdego

Czym jest ergonomia?

Kto powinien posiadać wiedzę z zakresu ergonomii?

Jaki jest obszar zainteresowań współczesnej ergonomii? 

W naszym pierwszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na te podstawowe pytania. Na wstępie należy zauważyć, że twórcą terminu „ergonomia” jest Polak Wojciech Jarzębowski. W swojej, jak się okazało, przełomowej dla świata publikacji napisał „nazwiskiem Ergonomji, wziętem od wyrazu greckiego ergon (praca) i nomos (prawo, zasada), oznaczamy Naukę o Pracy, czyli używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności”. Z biegiem czasu pojęcie to ewoluowało, a obecnie można spotkać się  z wieloma określeniami.

Definicja ergonomii, którą chcielibyśmy zaprezentować wyjaśnia:

Ergonomia jest nauką, która zajmuje się dopasowaniem warunków miejsca pracy i wymogów wykonywanej pracy do zdolności (możliwości) pracowników.

Jest to definicja  autorstwa UnitedStates Department of Health. Definicja ta ukazuje zależności i związek człowieka z pracą.
Natomiast druga z definicji, której przyjrzymy się bliżej widnieje w statucie Międzynarodowego Towarzystwa Ergonomicznego (IEA), a jej treść głosi:

Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi między człowiekiem, a jego zajęciem. Środkami pracy i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuacje w domu i podróży